2013-04-11

Z przyjemnością informujemy, iż Regionalna Sieć Tematyczna Województwa Lubelskiego podjęła uchwałę o akceptacji strategii wdrażania projektu „Istotne kompetencje w poszukiwaniu zatrudnienia”

W związku z powyższym, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem realizacji, w maju 2013 r. rozpoczniemy drugi etap realizacji Projektu i przystąpimy do rekrutacji doradców zawodowych – użytkowników narzędzia oraz odbiorców – absolwentów szkół wyższych, którzy w przeciągu roku od ukończenia studiów. nie znaleźli zatrudnienia


2012.10.15

„Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland”, zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów papierniczych
Kody CPV: 30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów, 30197630-1 Papier do drukowania, 30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe


2012.09.26

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland”, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania ankietowego wśród osób z wykształceniem wyższym z terenu województwa lubelskiego, które w przeciągu 12 m-cy od ukończenia szkoły wyższej nie podjęły zatrudnienia.

(Kod CPV 79311200-9) Usługi przeprowadzenia badań ankietowych.

Załączniki


2012.09.20

„Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland”, zaprasza do składania ofert na wybór Informatyka-Programisty (Kod CPV 72266000-7)
Usługi doradcze w zakresie oprogramowania w ramach projektu “Istotne kompetencje w poszukiwaniu zatrudnienia”.

Załączniki


2012.07.03

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland” , zaprasza do składania ofert na Eksperta – Statystyka (Kod CPV 7300000-2, Usługi badawcze i eksperymentalno – rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze)
Załączniki


2012.07.03

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland”, zaprasza do składania ofert na Eksperta – Psychologa (Kod CPV 7300000-2, Usługi badawcze i eksperymentalno – rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze)

Załączniki


2012.07.03

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland”, zaprasza do składania ofert na Eksperta – Pracodawcę (Kod CPV 7300000-2, Usługi badawcze i eksperymentalno – rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze)


2012.07.03

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland”, zaprasza do składania ofert na Eksperta – Doradcę zawodowego (Kod CPV 7300000-2, Usługi badawcze i eksperymentalno – rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze)

Załączniki


2012.06.25

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1.06.2012 r. Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” wraz z partnerem Związkiem Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan” rozpoczęła realizację projektu „Istotne kompetencje w poszukiwaniu zatrudnienia ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Projekty innowacyjne, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


KONTAKT

Biuro projektu:
Fundacja “OIC Poland”
ul. Gospodarcza 26
20-213 Lublin
tel.: 81 710-46-41
e-mail: malgorzata.plak@oic.lublin.pl

osoba do kontaktu:
Małgorzata Plak