Próbujesz pobrać produkty projektu Istotne kompetencje w poszukiwaniu zatrudnienia.

Pobranie i użytkowanie materiałów jest całkowicie bezpłatne, prosimy jednak o podanie informacji o celu planowanego wykorzystania materiałów. Zebrane informacje posłużą tylko i wyłącznie do celów statystycznych.

Informacje o użytkowniku:

przedstawiciel Publicznych Służbach Zatrudnienia
przedstawiciel Biur Karier uczelni wyższych
przedstawiciel Agencji zatrudnienia
przedstawiciel Ochotniczych Hufców Pracy
przedstawiciel Instytucji dialogu społecznego
przedstawiciel innej instytucji rynku pracy
przedstawiciel organizacji pozarządowych
przedsiębiorca
pracodawca
osoba bezrobotna
osoba zatrudniona
absolwent szkoły wyższej, który w okresie 12 m-cy od ukończenia nauki nie znalazł zatrudnieniaCel pobrania materiałów:

Do wykorzystania podczas aktywnego poszukiwania pracy jako narzędzie pomocne do zbadania kluczowych kompetencji
Do wykorzystania podczas pracy jako doradca zawodowy/pośrednik pracy z osobami bezrobotnymi
Do wykorzystania podczas rekrutacji pracowników do pracy
Do wykorzystania podczas pracy jako trener, coach, doradca zawodowy
Inne - prosimy o określenie np. koła zainteresowań, konkursy, użytek własny itp.